3.7. 2018
Systém vizualizace výroby a Produktivity práce

Systém vizualizace výroby a Produktivity práce se zaměřuje na zvýšení produktivitu výroby, je logickým následovníkem evidence docházky. Reflektuje, nejen kolik času člověk v práci strávil, ale hlavně strukturu vykázaného času ve vazbě na sledované činnosti, stroje, výrobky, linky. Analytickými nástroji odhaluje vnitřní rezervy ve výrobě a poskytuje online vhled na průběh výroby pro management společnosti.

13.2. 2018
Představujeme modul Prémie

Modul Prémie ve spolupráci s modulem Docházka automatizuje procesy vedoucí k získání a vyhodnocení podkladů pro výpočet motivačních složek zaměstnanců. Interními nástroji systému zpracovává klíčové ukazatele pro výpočet výsledné hodnoty a to nejenom z docházkových dat, ale také z externích zdrojů - vazby na výkony ve výrobě, hodnocení zaměstnanců, KPI parametry. Integrovaným systémem schvalovacího workflow odstraňuje potřebu přeposílání podkladů v xls souborech, nebo v papírové podobě.

13.2. 2018
Představujeme modul Personalistika

Modul Personalistika jednoduchou a přehlednou formou zpracovává klíčové informace o zaměstnanci především z oblasti vzdělávání, lékařských prohlídek a ochranných osobních pomůcek. Poskytuje ucelený přehled o zaměstnanci, průběhu jeho zaměstnání a o historii plnění povinných předpokladů pro výkon zaměstnání.