Systém vizualizace výroby a Produktivity práce

Systém vizualizace výroby a Produktivity práce se zaměřuje na zvýšení produktivitu výroby, je logickým následovníkem evidence docházky. Reflektuje, nejen kolik času člověk v práci strávil, ale hlavně strukturu vykázaného času ve vazbě na sledované činnosti, stroje, výrobky, linky. Analytickými nástroji odhaluje vnitřní rezervy ve výrobě a poskytuje online vhled na průběh výroby pro management společnosti.

V návaznosti na současný trend průmyslu 4.0 Vám představujeme analytický nástroj modul Vizualizace výroba a Produktivita práce společnosti Saitech s.r.o., který umožňuje:

-        Online vhled do procesu výroby

-         Sledování aktuálního (online) stavu, obsazenost výrobních linek či strojů

-        Zvýšení efektivity výrobních prostředků (lidské zdroje, strojní zařízení)

-        Sledování norem - čas, nákladovost, počty kusů, počty zmetků

-        Včasná identifikace (ne)produktivních časů ve výrobě (prostoje, důvody oprav strojů)

-        Zpřesňování odhadu reálné nákladovosti zakázek 

-        Plánování výroby - sledování a dodržení časového rámce zakázky, časových norem

Cílem nasazení modulu Produktivita práce je:

-        Zvýšení vnitřní efektivity ve výrobě

-        Zvýšení kapacity výroby při zachování strojního vybavení a lidského potenciálu

-        Analytické grafické výstupy pro management s rozpadem na detail (osobu či stroj)

-        Odvádění výroby (pracovní výkazy prostřednictvím registrování na terminálu)

-        Implementace do stávajících procesů (import dat, analýza dat typu Big Data, export dat)

-        Umožnit a rozdělit kontrolu jednotlivým mistrům, vedoucím i managementu

-        Přehledné zobrazení dat pro hlubší analýzu managementem podniku

-        Vizualizace online nezkresleného aktuálního stavu výroby