Představujeme modul Personalistika

Modul Personalistika jednoduchou a přehlednou formou zpracovává klíčové informace o zaměstnanci především z oblasti vzdělávání, lékařských prohlídek a ochranných osobních pomůcek. Poskytuje ucelený přehled o zaměstnanci, průběhu jeho zaměstnání a o historii plnění povinných předpokladů pro výkon zaměstnání.

Personalistika společnosti Saitech s.r.o., umožňuje:

-        Sledovat klíčové osobní informace o zaměstnanci

-        Kontrolovat a plánovat lékařské prohlídky zaměstnancům

-        Vyhodnocovat požadavky na kvalifikaci ve vazbě na pracovní pozice

-        Plánovat hromadná i individuální školení, vyhodnotit vzdělávací akce

-        Sledovat požadavky na ochranné a osobní pomůcky, plánované obměny, nákladovost

-        Automaticky upozorňovat na nadcházející termíny a události (včetně emailové notifikace)

-        Programově generovanat dokumenty - pracovní smlouvy, dodatky, mzdové výměry

 

Cílem nasazení modulu Personalistika je:

-        Integrace klíčových údajů o zaměstnanci do jednoho systému SAITECH

-        Odstranit pomocné evidence vedené v xls či jiných podpůrných systémech

-        Automatizovat vyhodnocení zaměstnaneckých dat - vzdělávání a lékařské prohlídky

-        Umožnit přístup vedoucích pracovníků na vybraná zaměstnanecká data