Představujeme modul Prémie

Modul Prémie ve spolupráci s modulem Docházka automatizuje procesy vedoucí k získání a vyhodnocení podkladů pro výpočet motivačních složek zaměstnanců. Interními nástroji systému zpracovává klíčové ukazatele pro výpočet výsledné hodnoty a to nejenom z docházkových dat, ale také z externích zdrojů - vazby na výkony ve výrobě, hodnocení zaměstnanců, KPI parametry. Integrovaným systémem schvalovacího workflow odstraňuje potřebu přeposílání podkladů v xls souborech, nebo v papírové podobě.

Modul Prémie společnosti Saitech s.r.o., umožňuje:

-        Automatizovat získávání podkladů pro vyhodnocení motivačních složek zaměstnanců

-        Integrovat zpracování do organizační struktury společnosti - mistři, vedoucí, management

-        V maximální míře automatizovat výpočet výsledných hodnot s možností ručních korekcí

-        Vysokou variabilitu parametrů rozhodných pro výpočet

-        Integrovat získávání, vyhodnocení a výpočet na míru - není "krabicové" řešení

-        Vícekrokové schvalování návrhů motivačních složek

-        Generování emailových notifikací schvalovatelům

 

Cílem nasazení modulu Prémie je:

-        Odstranit pomocné evidence vedené v xls či jiných podpůrných systémech

-        Automatizovat získání údajů pro vyhodnocení odměn

-        Umožnit přístup vedoucích pracovníků na vybraná zaměstnanecká data

-        Schvalovací proces přenést do systému bez nutnosti dodatečných evidencí a papírů

-        Snížit časovou náročnost administrativního zpracování motivačních složek zaměstnanců

-        Omezit ruční zápisy hodnot a tím také chybovost zpracování motivačních složek