Podpora pro zákazníky pomocí vzdálené správy

Technická podpora pro naše zákazníky pomocí vzdálené správy.

Může nastat chvíle, kdy standardní podpora (telefon, email, Helpdesk) nebude stačit a bude potřeba provést složitější či rychlejší zásah v systému SAI. V takovém případě existuje možnost vzdálené správy. SW konzultant, poskytující podporu, se tak může podívat přímo na plochu Vašeho počítače a pokud mu bude přístup povolen, bude moci také vzdáleně ovládat Vaši myš a klávesnici, samozřejmě s Vaší kontrolou. Takto dokážeme  problém vyřešit mnohem rychleji a snadněji.

Pro zajištění vzdálené správy je využito softwarové řešení SupportSmith. Pro zprovoznění vzdálené správy postupujte v následujících dvou krocích:

  • Stáhněte si do svého počítače a následovně spusťte soubor pro vzdálenou správu (1,5MB). Program nikam nic neinstaluje a po dokončení vzdálené podpory ho lze smazat.
  • Kontaktujte naši telefonickou podporu, která Vám sdělí potřebné číslo a kód tiketu, které jsou nutné k zahájení komunikace.

Zabezpečení

SSH/2 protocol

Komunikace je zajištěna prostřednictvím zabezpečeného protokolu SSH/2.

AES 128-bit encryption

Zabezpečení komunikace je řešeno pomocí Šifrovacího standardu (AES) se 128-bit délkou šifrovacího klíče.

informace-o-vzdalene-sprave.png

Přímá komunikace

Přenos dat je zajištěn přímou cestou mezi zákazníkem a SW konzultantem, ke komunikaci není třeba žádného jiného serveru třetí strany.

Povolení komunikace zákazníkem

Zahájení vzdálené podpory může provést jedině zákazník. Stejně tak má možnost provést okamžité ukončení. Pro každou relaci podpory je vygenerováno unikátní číslo a tiket, které po jejím skončení již nelze znovu použít.