Podpora aktualizace modulu docházkového systému

Aktualizace jsou k dispozici pouze pro zákazníky se servisní smlouvou a vyžadují vygenerování nového licenčního kódu. Pokud ještě nemáte servisní smlouvu, podívejte se na její výhody.

Nejnovější revize Docházky splňuje novelu Zákoníku práce pro rok 2014.

Pokud využíváte modul docházkového systému  bez servisní smlouvy, kontaktujte nás na telefonním čísle 416 787 787 nebo pomocí emailu obchod@saitech.cz.

Jakákoli starší verze Docházky již nesplňuje Zákoník práce, což pro Vás může znamenat i případné sankce ze strany Inspektorátu práce v hodnotách několikanásobně vyšších, než jsou poplatky za servisní smlouvy či aktualizaci softwaru.

Novinky ve verzi modulu Docházkového systému

Nová verze modulu docházkového systému obsahuje nejen legislativní úpravy, které reagují na novelu zákoníku práce, ale také několik vylepšení v různých částech systému.

Administrativní a personální správa

U starších i nových identifikačních médií lze pomocí modulu docházkového systému určit začátek a konec jejich platnosti. Pokud se uživatel pokusí identifikovat s kartou mimo stanovený rozsah, bude se karta chovat jako neaktivní a nepůjde ji používat pro přihlášení či vstup do chráněných prostor. PowerKey povolí či zakáže identifikační kód karty ze všech jednotek v den, kdy platnost začíná nebo končí.

Výpočet a nastavení docházky

V rámci doplňkových kont je nově možnost provést vyhodnocení a ukládání časových intervalů. Tato možnost je nejen u příplatků, ale s využitím speciálního algoritmu i u kont přesčasů. Nastavení výpočtu je nutné pro případné reporty ve tvaru, který vyžaduje Zákoník práce. Výpočet banky přesčasů je rozšířen o volbu proplácení některých typů přesčasů i při nastaveném limitu, pod který se hodiny nemají proplácet. Nový parametr umožňuje vnucený výpočet předchozího dne bez ohledu na to, zda je docházka v pořádku nebo nikoli. Ve starších verzích programu PowerKey se u nekorektní docházky daný výpočet zpozdil o jeden den.

Reporty docházky a docházkové rozpisy

Modul docházkových rozpisů obsahuje nově možnost rozepisování hodin a činností na konkrétní docházky zaměstnanců v rámci denní báze. Činnost je v takovém případě reprezentována kontem, zakázky jsou definovány v samostatném modulu. Pro využití této funkce je nutná licence „Evidence zakázek“. Upravená varianta tištěného osobního docházkového listu byla doplněna tak, aby splnila všechny novely zákoníku práce pro rok 2014. V závislosti na konkrétním nastavení sestava obsahuje uvedení směny s časovým rozsahem, časový rozsah uznané práce, vybraných příplatků, pohotovosti a podobně.

Přístupový systém

Rozšíření o jednoduchou evidenci SPZ (státní poznávací značka) s možností odebrání i přidělení návštěvní karty nezávisle na odchodu či příchodu.

Stravovací systém

V celoobrazovkovém režimu (FullScreen) je doplněna úloha, která se stará o zobrazení tabla s aktuálním jídelníčkem.