Postup při aktualizaci modulu docházkového systému

Kompletní postup při aktualizaci modulu docházkového systému pomocí balíku „msi“

Při updatu se nejdříve provádí aktualizace serverové části (včetně databáze docházky) a následovně je třeba aktualizovat program na všech klientských stanicích. Upozornění: Pokud využíváte pro docházku MySQL server s menší revizí než 4.1.12 nebo máte modul docházkového systému s menším číslem verze než je 3.00.0083 neprovádějte update sami, ale kontaktujte naší technickou podporu na tel. čísle 416 739 739 – 11 nebo emailem:podpora@saitech.cz.Program vyžaduje pro svůj korektní běh stejnou verzi vyčítací služby, databáze docházky a modulu Docházky na serveru i všech klientských stanicích.

Pozn.: V následujícím návodu je uvedena jako příklad aktualizace ke konkrétní verzi 153, jemuž odpovídá i číslování v názvech aktualizačních souborů. Pro další novější verze se toto číslování bude měnit obdobně.

1. Požadavky

Potřebný SW

 • na serveru nainstalovanou klientskou část PowerKey (spouští ikonkou znázorňující počítač a dveře s popiskou „Ovládací panel“) včetně utility „Instalátor databáze“ (naleznete ve Start -> PowerKey -> Instalátor databáze). Pokud jej nemáte nainstalován je třeba ho doinstalovat z instalačního média. Tato konfigurace je standardní.

Aktualizační balík programu PowerKey ("Pwk_153_R1.msi") případně "PwkUpd.cab" Aktualizační skript databáze docházky ("PwkUpdate_3_00_0153_R1.pwk") Instalátor pro nové počítače ("PwkSetup_3_00_0153_R1.exe ")

Práva a přístupy

 • Aktualizační balík PowerKey potřebuje pro své spuštění minimálně práva uživatele „Power User“ (aktualizuje své informace uložené v registrech Windows).
 • Pro aktualizaci serverové části je třeba mít přístup k databázi (a jejímu zálohování), možnost zastavovat a spouštět službu PowerKey Jet Service.

2. Postup práce - všeobecný přehled

 • Nejdříve na serveru zastavíme vyčítací službu PowerKey Jet service.
 • Zazálohujeme databázi.
 • Provedeme případnou aktualizaci DB driverů (MyODBC nebo MDAC).
 • Dále aktualizujeme službu PowerKey Jet Service současně se zde nainstalovaným klientem PowerKey.
 • Následovně pomocí utility „Instalátor databáze“ provedeme update samotné databáze.
 • Rozběhneme opět službu a aktualizujeme klientské stanice.

3. Aktualizace serverové části včetně databáze

Zastavení služby "Powerkey Jet Service"

Aktualizace této služby je součástí aktualizace PowerKey a pokud by zůstala služba spuštěna nebylo by možné ji aktualizovat. Služba se stará jak o samotné vyčítání dat z terminálu, tak o zpracovávání docházky v jednotlivých dnech (obvykle bývá nainstalována na serveru nebo na k tomu vyhrazeném PC). To znamená že během aktualizace serverové části nebudou vyčítána data z terminálů ani zpracovávána docházka. To samo o sobě nepředstavuje problém jelikož terminály a přístupové jednotky mají vnitřní paměť, do které se údaje o událostech (průchodech) zaznamenávají. Velikost této paměti je však limitována a běžně se pohybuje okolo 2 000 událostí. Je třeba tedy zvážit, na jak dlouhou dobu si můžete dovolit nevyčítat události z terminálu (resp. za jak dlouho jí zaměstnanci svými registracemi mohou zaplnit).

Záloha databáze

Důrazně doporučujeme zálohovat databázi před samotným upgradem!

Případný upgrade databázových driverů na ověřené verze

Potřebné MyODBC a MDAC drivery naleznete zde:

Spuštění samotného aktualizačního balíku „Pwk_153_R1.msi“

Aktualizační balík se spustí na serveru (případně na jiném počítači, kde je nainstalována služba).

Aktualizace databáze

 • Spustíme Instalátor databáze (naleznete ve Start -> PowerKey -> Instalátordatabáze).
 • Vybereme druh použitého SQL serveru a zvolíme možnost „Aktualizace existující databáze“.
 • Pokračujeme na další obrazovku kde nastavíme SQL server (včetně jeho instance), na kterém se nachází databáze docházky, dále způsob ověřování (Windows nebo SQL) a samotný název databáze.
postup-pri-aktualizaci-power-key-1.png

Postup při aktualizaci PowerKey

postup-pri-aktualizaci-power-key-2.png

 • Provedeme ověření připojení.
 • U SQL ověření je možno vynechat zadání přihlašovacích údajů – v tomto případě se použije login, který využívá klientská část PowerKey.
 • Na další obrazovce klikneme na ikonku tří teček a vybereme aktualizační skript databáze docházky (v tomto případě „PwkUpdate_3_00_0153_R1.pwk “).
 • Provedeme jeho ověření.

postup-pri-aktualizaci-power-key-3.png

 • Nakonec spustíme samotný proces aktualizace databáze.
 • Nyní máme aktualizovanou službu, klientskou instalaci na serveru a databázi.
 • Můžeme opět spustit vyčítací službu "PowerKey Jet Service".

4. Aktualizace klientských stanic

 • Na závěr je třeba aktualizovat všechny klientské instalace jednoduchým spuštěním aktualizačního balíku programu PowerKey.
 • Před jeho spuštěním je samozřejmě potřeba na dané stanici program PowerKey ukončit a zajistit, aby byl aktualizační „msi“ soubor spuštěn minimálně s právy „Power User“.
 • Zvláště na starších operačních systémech nebo v případě využití MySQL serveru prosím nainstalujte na všechny počítače využívající PowerKey (včetně serveru) ověřené databázové drivery.

TIP: Pro automatickou aktualizaci můžete spuštění aktualizačního „msi“ přidat do skriptu, který se spouští po přihlášení uživatele do domény.