Podpora pro nastavení Docházky - revize 153

1. Vstupní požadavky

2. Abstrakt

Revize 153 reflektuje změny v Zákoníku práce § 96. Jedná se zejména o nutnost vykazovat jednotlivá pracovní konta včetně času od-do. Změny nastavení v modulu docházkového systému se týkají modulů Docházková konta a nastavení Výstupní sestavy (Osobního listu).

Nové nastavení se může týkat doplňkových kont:

Formulace v § 96 Konto v Pwk 3.0 * Stav v PowerKey 3.0
Evidence odpracované doby Odpracováno Není potřeba upravovat
Práce přesčas Přesčas 25 % Aplikujte postup viz. kapitola Nastavení konta Přesčas
Další dohodnuté práce přesčas (=ve zdravotnictví) Přesčas 25 % Aplikujte postup viz. kapitola Nastavení konta Přesčas
Noční práce Noční Aplikujte postup viz. kapitola Nastavení konta mimo typ Přesčas
Odpracovaná doba v době pracovní pohotovosti Odpracováno Není potřeba upravovat
Doba pracovní pohotovosti v době, kdy k výkonu práce nedošlo Pohotovost Není potřeba upravovat

* V různých zákaznických nastaveních nemusí názvy kont přesně odpovídat. V případě nejasností kontaktujte zákaznickou linku.

3. Nastavení konta typu Přesčas

U všech použitých kont typu Přesčas je potřeba nastavit následující parametry:

nastavenikont_1_01.png

Nutnost zadat správně všechny parametry

nastavenikont_2_01.png

Konto Přesčas - nastavení různých parametrů

4. Nastavení konta mimo typ Přesčas

nastavenikont_3_01.png

Přizpůsobení parametrů kont mimo typ Přesčas

5. Nastavení výstupních sestav

V modulu "Výstupní sestavy" je nutné pro sestavu "Osobní list" otevřít záložku "Konta" a zde v Doplňkových kontech zaškrtnout pro odpovídající konta checkbox ve sloupci Detail.
nastavenitisku1_01.png

Zaškrtněte odpovídající konta

Dále, na stejném místě, na záložce "Docházka" zaškrtnout checkbox "Formátování s údaji pro ZP 2012".
nastavenitisku2_01.png

"Formátování s údaji pro ZP 2012"

Tím se zajistí zobrazení evidence času ve výstupní sestavě (Osobním listu). Nově potom výstupní sestava "Osobní list" vypadá takto:
tisknovy.png

"P25" je zkratka uvedená v parametrech konta v modulu Docházková konta

Pro porovnání, vzhled výstupu před úpravou:
tiskstary.png

Vzhled původního tisku

6. Zobrazení v přehledu docházky

Výpočet si lze zobrazit v okně modulu "Docházkové rozpisy", nicméně už ne najednou, ale vždy jen po jednom vybraném kontě.
infookno.png
Původní rozepsání základních kont je schované pod volbou "Základní výpočet":
prehled1.png

Přehled docházky