Cembrit a.s.

cembrit-logo.jpg Společnost Cembrit a.s. má v České Republice dva výrobní závody. Jeden se nachází v Berouně a druhý v Šumperku, s celkovým počtem přes 500 uživatelů v systému Docházka.

V prvopočátku jsme se společností SAITECH s.r.o. začali spolupracovat v závodě v Berouně, kde byl již v lednu 1999 zaveden docházkový systém PowerKey. Vzhledem k jednoduchosti a velké mechanické odolnosti jsme již tehdy vybrali jako identifikační médium kontaktní čip Dallas, který používáme dodnes.

Po několika úspěšných letech s tímto systémem jsme se rozhodli pro jeho zavedení i v závodě v Šumperku a zároveň jsme ho rozšířili o stravovací a přístupový systém. Díky tomu, že všechny jednotky systému jsou propojené přes ethernet, můžeme mít pouze jeden databázový a komunikační server, a to v Berouně. Veškerá komunikace mezi jednotlivými prvky systému je realizována přes VPN linky v rámci Internetu.

Pro nás je pilířem celého systému docházka, díky které nám odpadla ruční evidence a veškerá data jsou po menších opravách (provádějí přímo vedoucí pracovníci), přímo importována do mzdového systému. Toto velmi urychlilo zpracování mezd a zpřehlednilo evidenci docházky, přesčasů, přestávek, služebních cest, nemoci, lékařů, atd. Dalo by se říci, že díky široké možnosti uživatelských nastavení lze v programu Docházka evidovat takřka jakoukoliv specifickou část pracovní doby nebo jejího přerušení.

Další částí, kterou používáme, je stravovací systém. Jelikož oba dva závody mají vlastní kuchyně, bylo pro nás zavedení stravovacího systému dalším logickým krokem. Jeho zavedením jsme vlastně nahradili systém trhacích lístků a nepřesnou evidenci moderním a velmi praktickým systémem.

Tento systém se skládá z velmi přehledných objednacích dotykových LCD panelů, objednávání přes Internet, přehledného výdajového systému pro kuchaře a v neposlední řadě přehledné evidence všeho od objednávky jídla až po jeho vydání pro vedoucí kuchyně. Zde bych rád podotkl, že objednací dotykové LCD jsou velmi přehledné i pro starší osoby, které se s ním přes počáteční obavy velmi rychle naučili.

Posledním důležitým článkem je přístupový systém. Tato část Docházky nám velmi pomohla řídit přístupy do určitých částí závodu, a to od základního otevírání dveří až po aktivaci a deaktivaci zabezpečovacích systémů. Všechny vstupy a výstupy nyní přehledně vidíme v Docházce.

Kromě těchto, pro nás velmi důležitých částí, používáme doplňující moduly jako Kniha návštěv, Evidence zakázek, Aktivní webové rozhraní a Objednávání stravy přes web.

K instalovanému hardwarovému vybavení mohu jen říci, že z mého pohledu je velmi dobře zpracované, relativně dobře odolné na hrubší zacházení a není s ním žádný problém.

Měl-li bych vše shrnout, tak mohu říci, že systém Docházka nám přinesl zefektivnění, zpřehlednění a zrychlení zpracování docházky a stravování, zabezpečení a monitorování průchodů do určitých částí závodu. A pro zaměstnance představuje rychlý a efektivní přístup ke své docházce a stravě takřka odkudkoliv.

Výběr společnosti SAITECH s.r.o. s programovým vybavením docházkového modulu bylo pro nás, v roce 1999, velmi dobrým krokem a o tom svědčí naše  15letá spolupráce.

 

Michal Sudík Cembrit a.s. Správce IT