Doplňující moduly systému Docházky

Naší snahou je systém Docházky neustále rozvíjet a díky růstu nabízet komplexní řešení v jedné aplikaci, což přináší efekt synergie a snadnou údržbu aplikace. Nasloucháme potřebám našich zákazníků a to nám usnadňuje vývoj celého systému. Vyvíjíme moduly na zakázku, ale nezapomínáme na standardizovaná řešení. Přehled modulů a popis jejich funkcí, které jsou pro Vás k dispozici, naleznete níže.

Banka přesčasů

doplnujici-moduly-Banka-prescasu1.png

Doplňující moduly - Banka přesčasů

Banka přesčasových hodin je doplňkem docházkového systému, který Vám usnadní evidenci a správu přesčasových hodin. Pomůže Vám ohlídat proplácení hodin, které zaměstnanec nevyčerpal během rozhodného období, které je v systému volitelné, standardně je však zákoníkem práce stanoveno na 3 měsíce. Přesčasové hodiny ale můžete proplatit samozřejmě i dříve.

Plánování docházky

doplnujici-moduly-planovani2.png

Doplňující moduly - Plánování docházky

Plánování docházky je dalším doplňkem pro docházkový systém a je vhodný tam, kde není možné jednoduše sestavit pravidelný plán směn a stanovit tak tolik potřebný fond pracovních hodin. Jednoduché rozhraní Vám umožní jednotlivým zaměstnancům naplánovat předpřipravené směny a co víc, umožní Vám plánovat i budoucí nepřítomnosti jako je např. dovolená.

Aktivní webové rozhraní

aktivni-webove-rozhrani-300x179.png

Doplňující moduly - Aktivní webové rozhraní

Je alternativou ke klasickému klientovi aplikace Docházky, zejména pak k modulu pro správu docházky a je určeno pro všechny, kteří chtějí následovat moderní trendy ve vývoji a ovládání aplikací, a využít tak svůj internetový prohlížeč. Nespornou výhodou je nezávislost na platformě, využijte libovolný operační systém a internetový prohlížeč. Vzhled rozhraní je téměř totožný s klasickou aplikací a není třeba žádných dodatečných školení pro Vaše zaměstnance. Jistě oceníte i možnost přímého tisku osobního listu do formátu PDF, který má stejný vzhled jako v klasické aplikaci.

Pasivní webové rozhraní s virtuálním terminálem

pasivni-webove-rozhrani-2-150x150.png

Pasivní webové rozhraní s virtuálním terminálem

pasivni-webove-rozhrani-150x150.png

Pasivní webové rozhraní s virtuálním terminálem

Pasivní webové rozhraní je další rozšíření systému Docházky, které umožňuje každému pracovníkovi nahlížet na svou docházku přes webové rozhraní internetového prohlížeče. Výhodou je nezávislost na platformě, stačí pouze kompatibilní prohlížeč (Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox, Apple Safari). Systém podporuje databázové platformy MSSQL, MySQL nebo Oracle. V rámci pasivního webového rozhraní jsou k dispozici rozpisy, přítomnost i virtuální terminál, pomocí kterého se lze registrovat stejně pohodlně, jako na klasickém terminálu. Ideálním použitím jsou registrace například mimo kanceláře, kde je běžný terminál umístěn.

Kniha návštěv

doplnujici-moduly-Kniha-navstev3.png

Doplňující moduly - Kniha návštěv

Je doplňkem přístupového systému a slouží k evidenci návštěvníků. Modul je svázán s přístupovým systémem a díky tomu je možné návštěvě přidělit identifikační médium, které omezí přístup do vybraných prostor. Kniha návštěv je dále provázána s modulem evidence přítomnosti a díky tomu uvidí obsluha, je-li navštívený pracovník přítomen a je tak možné jej navštívit.

Tablo přítomnosti

tablo-pritomnosti-300x168.jpg

Doplňující moduly - Tablo přítomnosti

Je jednoduchým doplňkem přístupového systému, který zobrazuje počet aktuálně přítomných lidí, nebo seznam aktuálně přítomných osob s časem posledního příchodu a délkou přítomnosti v areálu. Rozhraní přehledu je koncipováno pro spouštění v režimu celé obrazovky s využitím např. v informačním kiosku.

Správa akcí

doplnujici-moduly-sprava-akci5.png

Doplňující moduly - Správa akcí

Novinkou v Docházce je modul správa akcí, který Vám pomůže s evidencí a plánováním školení, zdravotních prohlídek či jiných kvalifikačních akcí, které jsou nutné pro odborný růst Vašich zaměstnanců. Uživatelům je k dispozici hned několik modulů, s jejichž pomocí tento subsystém obsluhují. Základem je číselník pracovních pozic a číselník školení a zdravotních prohlídek souhrnně akce. Přiřazením jednotlivých školení k pracovní pozici provedete v matici akcí. Pracovní pozici pak doplníte k vybraným zaměstnancům. Podle přiřazené pracovní pozice je určeno, která školení musí zaměstnanec absolvovat. Školení se mohou v libovolných intervalech opakovat.

Evidence vozidel

evidence-vozidel-300x184.png

Doplňkové moduly - Evidence vozidel

Vám umožní vést evidenci vozidel, které mají například povolený vjezd do areálu Vaší společnosti nebo přidělení firemních vozidel zaměstnancům. Evidence vozidel pro Docházku je určena například pro správce vozového parku, automobily mohou být evidovány na jednom centrálním místě s možností snadné úpravy.