Evidence docházky neboli docházkové rozpisy

Docházkové rozpisy

Hlavním modulem pro přehled evidence docházky je modul s názvem Docházkové rozpisy. Ten v sobě integruje několik přehledů, jenž poskytnou uživatelům potřebné informace. Nejvíce využívaný je denní přehled docházky obsahující rozpis dní vybraného měsíce, kde ke každému dni je uvedena směna, jednotlivé události pořízené zaměstnancem a vlastní vyhodnocení docházky v podobě docházkových kont. Modul docházkových rozpisů obsahuje hned několik různých pohledů (včetně grafického), díky kterým je možné převádět jednotlivé hodnoty docházkových kont mezi měsíci (např. výši přesčasových hodin), kontrolovat roční limit přesčasových hodin a nebo sledovat čerpání ročního nároku dovolené, apod.

Docházkový systém umožňuje několik typů výstupních tiskových sestav, u kterých máte možnost volby náhledu před tiskem. Kromě těchto sestav je možné docházková data exportovat do textového souboru a nebo přímo do šablon formátu MS Office Excel nebo OpenOffice Calc, které je možno upravit podle vašich požadavků. Samozřejmostí je také propojení docházkového systému na  mzdový systém, což přináší značné pracovní úspory.

Docházkové rozpisy - grafické znázornění

evidence-dochazky.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení přehledu docházky

evidence-dochazky-Hlavní-modul-přehledu-docházky-Docházkové-rozpisy.png