Softwarové vybavení pro elektronický docházkový, přístupový a stravovací systém

Jako spolehlivý a robustní základ našich systémů používáme docházkový software již řadu let. Za tuto dobu došlo k vývoji až na současnou verzi docházkového modulu systému SAITECH. Naše firma implementovala celou řadu zakázkových řešení a zakázkových modulů. Ať už máte desítky či tisíce zaměstnanců v jedné firmě nebo po celé republice je pro vás řešení od naší společnosti tím správným.

Programové vybavení je určeno pro kompletní obsluhu elektronických docházkových, přístupových a stravovacích systémů. Docházka pracuje s databázovým systémem Microsoft SQL Server, My SQL, popř. Oracle. Architektura klient - server umožňuje pracovat on-line i po modemovém propojení. Díky tomuto řešení je možné evidovat docházku či stravu centrálně včetně pobočných závodů umístěných v různých lokalitách.

Nastavení a plánování docházky

Vhodným nastavením několika desítek parametrů docházkových kont, registrací, směn a jejich vzájemným propojením v pracovních plánech, lze přizpůsobit funkce programu každému uživateli. Tato variabilita systému umožní nastavit docházku přesně podle vašich potřeb:

 • pevné a pružné pracovní doby
 • turnusové rozpisy směn
 • roční rozpisy směn
 • klouzavé volno, apod.

Výstupní tiskové sestavy docházky

Docházkový modul systému SAITECH  umožňuje několik typů výstupních tiskových sestav, u kterých máte možnost volby náhledu před tiskem. Kromě těchto sestav je možné docházková data exportovat do textového souboru, a nebo přímo do šablon formátu MS Office Excel nebo OpenOffice Calc, které je možno upravit podle vašich požadavků a potřeb. Samozřejmostí je také propojení docházkového systému na váš mzdový systém, což přináší značné pracovní úspory.

Přístupový systém

Součástí programového vybavení je také přístupový systém, který přímo komunikuje s hardwarovými prvky systému. Díky propojení personální správy na předem nastavené přístupové funkce či bezpečností zóny je možné určit přístupová oprávnění zaměstnanců a tak zamezit přístupu do určitých místností či naopak povolit vjezd na parkoviště skrz elektronickou závoru.

Grafický denní, týdenní, měsíční a roční přehled

Základním přehledem docházky zaměstnanců je denní výpis registrací, ale ne vždy je toto zobrazení docházkových dat dostačující. Docházkový modul systému SAITECH  umožňuje hned několik různých pohledů (včetně grafického). Různé pohledy vám umožní:

 • převádět jednotlivé hodnoty docházkový kont mezi měsíci (např. výši přesčasových hodin),
 • kontrola ročních limitů přesčasových hodin
 • sledovat čerpání ročního nároku dovolené, apod.

Korekce a kontrola docházky

Modul Docházkové rozpisy zobrazuje veškeré docházkové registrace, které díky nastaveným pracovním plánům vypočítávají docházku zaměstnance. Modul umožňuje oprávněným osobám:

 • doplňovat chybějící registrace
 • měnit čas registrací
 • manuálně zadávat stav dovolené nebo nemoci, apod.

Zároveň budete mít možnost řídit výši odpracovaných hodin nad rámec pracovního fondu. Díky vhodně nastaveným přístupovým právům budou moci tuto část programu využívat i zaměstnanci ke kontrole své docházky.

Plánování docházky

Díky tomuto novému modulu je možné plánovat dovolenou zaměstnancům a vést tak ucelený přehled o čerpání dovolené. Zároveň modul umožňuje plánování směn a mistři tak mohou umisťovat klouzavé směny a nebo zaplňovat mezery za nepřítomné pracovníky. Stejně tak je možné plánovat služebních cest, školení, apod. Vhodně zvolený grafický výpis těchto plánů poskytuje náhled na celé středisko, čímž získáte přehled o přítomnosti či nepřítomnosti zaměstnanců, např. i měsíc dopředu.

Vhodné řešení pro vícepobočkové společnosti

Výhody použití SQL platformy jsou patrné nejen ve schopnosti zpracovávat velké množství dat, ale také v rychlosti, jakou je databázový server schopen odbavit požadavky klientských stanic. Tato vlastnost je klíčovým aspektem při propojování vzdálených poboček společnosti. Propojení je zajištěno pomocí TCP/ IP protokolů a lze využít vaší privátní počítačové sítě nebo dokonce i sítě Internet. Centralizování dat do jednoho místa přináší mnoho výhod a proto je toto řešení často využíváno.

Administrativní správa

Předpokládáme, že bude se systémem pracovat více uživatelů s rozlišnými právy, a proto je v programu zajištěna správa uživatelů. Těm je přidělen určitý uživatelský profil, který opravňuje danému uživateli provádět jen povolené operace, na které má oprávnění. Veškerá práce uživatelů v systému je monitorována a každý zásah do programu je ukládán do databáze. Nově je uživatelům umožněno přistupovat do systému bez nutnosti zadávat jméno a heslo. Systém umožňuje tzv. integrované přihlašování, které čerpá informace o uživateli s využitím adresářové služby Active Directory. Stačí se tedy přihlásit do prostředí Windows a PowerKey vás již nebude zatěžovat opětovnou registrací uživatele.

Kniha návštěv

Dynamický rozvoj aplikace docházkového systému dokazují nově vytvořené moduly přímo integrované uvnitř programu. Příkladem může být modul Kniha návštěv, který je vhodné použít do vrátnice či recepce společnosti.

Modul umožňuje:

 • Evidenci návštěv 
 • Ukládání jmen, časů příchodů a odchodů návštěv a informací o navštěvovaném zaměstnanci
 • Přiřazení identifikačního média opravňující osobu k přístupu jen do dveří vedoucích k navštěvované osobě
 • Zobrazení informací o přítomnosti navštěvovaného
 • Zobrazení aktuálně přítomných návštěv

Webové rozhraní

Webové rozhraní umožňuje prohlížení docházky a sledování aktuální přítomnosti pomocí webového prohlížeče. Moduly jsou k dispozici v jazycích PHP a ASP. Fungují s Docházkou a databázovými systémy Microsoft SQL ServerTM, MySQL, Database Server, Oracle, Database.

Evidence přítomnosti

Modul zobrazuje stav přítomnosti dle zvoleného filtru dat, který umožňuje vybrat rozsah sledovaných zaměstnanců či důvod nepřítomnosti. Takže z libovolného počítače máte možnost sledovat přítomnost všech zaměstnanců. Samozřejmě pokud máte přidělena příslušná uživatelská oprávnění.

Docházkové rozpisy

Docházkové rozpisy jako webová aplikace, neumožňují tolik co modul rozpisů v programu PowerKey. Webový modul umožňuje zobrazení docházkových dat zaměstnanců. Zatím není možné data editovat, ale i tak je modul vhodným rozšířením systému. Zaměstnanci mají možnost kontrolovat svou docházku, bez nutnosti instalace programu.

Virtuální terminál

Pomocí virtuálního, webového terminálu má zaměstnanec možnost provést označení docházkových registrací přímo ze svého pracoviště. Virtuální terminál je tedy obdobou skutečného docházkového terminálu, s tím rozdílem, že k identifikaci zaměstnance se nevyužívá identifikačního média, ale osobního čísla a hesla, které je zaměstnanci přiřazeno.