Příklad pro využití integrovaného ID systému v praxi

Příchod do zaměstnání

Do práce vchází zaměstanec. Otevře si dveře pomocí své identifikační karty. Každý takovýto vstup je možný díky přístupovému systému, který příchod také hned zaeviduje. Přichází k docházkovému terminálu ve vestibulu budovy a zaeviduje si příchod do zaměstnání (docházkový systém). Na svém pracovišti se převlékne a připraví k práci. Podle typu výroby může pracovat u výrobní linky či pracovat na určité zakázce.

  • Výrobní linka

Zobrazovací panel nad linkou (součást systému sledování výroby) mu ukazuje zadaný počet kusů, který má během směny vyrobit, aktuální výkonnost práce, počet a typ prostoje a seznam přihlášených operátorů u linky. Všechna data si může kdykoliv zobrazit vedoucí pomocí webové prezentace.

  • Zakázkové práce

Pracovník přichází k multifukčnímu terminálu ve výrobě, přikládá ke čtečce u terminálu zakázkový list s čárovým kódem zakázky a volí druh operace, kterou se chystá začít na konkrétní zakázce provádět.

Pauza na oběd

Po šesti hodinách práce odchází zaměstnanec na přestávku. Odhlašuje se od výrobní linky či ukončuje pracovní činnost. Na multifunkčním terminálu si může objednat oběd na další týden. V jídelně pak po přiložení karty dostává svůj oběd nebo si kupuje svačinu na pokladně (může platit hotovostí nebo přiložením svojí identifikační karty - odebraná částka se mu automaticky, stejně jako odebraný oběd odečte z výplaty).

Zpracování docházky a výpočet mzdy

Na konci měsíce je zaměstnanci vyplacena příslušná částka, upravená o reálnou docházku (nemoc, dovolená, atd.) a odečtenou stravu. Do částky mohou být započítány systémem prémie (docházka ve vazbě na sledování výroby), podle reálně odvedené práce (počet vyrobených kusů, čas zvládnutí zakázky). Zaměstnavatel má tak dokonalý přehled o výkonnosti jednotlivých lidí, linek na konkrétních zakázkách. Součástí systému jsou i informace o prostojích. Ty se následně mohou použít k optimalizaci údržby. Více informací v praktických přínosech sledování a vizualizace výroby.