Porovnání verzí 2.0 a 3.0

 

Pro personalisty a další uživatele
 

Vlastnosti

2.0

3.0

                                                                     Personální databáze

Souběžné pracovní poměry

ne

ano

Možnost přidělení více identifikačních médií k jedné osobě

ne

ano

Uchování historie zařazení do prac. plánů a nákl. středisek

ne

ano

U osob informace o zařazení do nákladového střediska

ne

ano

U osob informace o zaměstnavateli

ne

ano

Možnost vkládání fotografií

ne

ano

Vkládání individuálních informací k osobám a střediskům

ne

ano

Možnost přeřazování osob mezi org. středisky

ano, po jednom

ano, možnost hromadného výběru

Možnost přeřazování organizačních větví

ne

ano

Možnost deaktivace osob a středisek (pro skrytí bez vymazání z databáze)

ne

ano

                                                              Práce s docházkou

Rozdělení do oken

ve dvou úrovních (pohled + registrace/konta)

v jedné úrovni (pohled)

Vkládání poznámek ke dnům

ne

ano

Vkládání poznámek k registracím

ano, v rámci řádku

ano, ke každé

Ukládání a zobrazení uživatelů, kteří docházku editovali

ne

ano, samostatně u registrací i kont

Zobrazení zodpovědných vedoucích pro každého pracovníka

ne

ano

Možnost hromadného vkládání registrací pro pracovníka

ne

ano, v rámci jednoho kal. měsíce

Oprava kont na denní úrovni

ano

ano, se zobrazením původního stavu

Oprava kont na měsíční úrovni

ne

ano, se zobrazením původního stavu

Zadávání převodů kont mezi měsíci

jen pro saldo

pro libovolné konto

                                                                 Ovládací panel

Centrální ovládací panel

ano

ano

Okna úloh

samostatná okna, bez možnosti změny velikosti

záložky v okně panelu, velikost se mění s oknem panelu

Možnost integrování zákaznických úloh

ne

ano

Možnost automatického spouštění úloh po přihlášení

ne

ano

Možnost více ploch ovládacího panelu

ne

ano