Systém sledování výroby

Na základech našeho docházkového systému Docházky je postaveno řešení Vizualizace výroby pro sledování práce zaměstnanců. Na rozdíl od minulých let není už rozhodujícím faktorem, kolik času zaměstnanec v práci strávil, ale především jak efektivně pracoval.

vyroba.jpg

Vizualizace výroby

Vizualizace výroby se hodí všude, kde je potřeba měřit a sledovat výkon linek či strojů a okamžitě jej prezentovat obsluze – ať už se jedná o velké zobrazovací panely nad linkami či webové rozhraní, přes které mají do systému kdykoliv přístup vedoucí linek. Nově je také možné začlenění mobilních terminálů a chytrých telefonů do celého systému. Online vizualizace důležitých parametrů výkonu přímo ve výrobě se může stát velice cenným motivačním a kontrolním nástrojem. Zaměstnanci jsou motivováni k dodržení (či překročení) stanovených norem, neboť je díky vizualizaci možné provádět souhrny a vyhodnocení, zjišťovat slabá místa ve výrobě. S naším systémeme vizualizace výroby máte záruku neustálého rozvoje a péče o stávající řešení, kvalitní a dostupné systémové a uživatelské podpory. Naše společnost má dlouholeté zkušenosti s implementací rozsáhlých systémů i s vývojem software na zakázku.