Projektové řízení v oblasti identifikačních systémů

Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem s více než tisícem implementovaných systémů můžeme našim klientům nabídnout kvalitní projektové vedení při implementaci našich systémů, ať už se jedná o menší, střední či velké systémy.

Součástí těchto projektů často bývá dodávka či napojení na speciální hardware či vývoj nebo úprava software (speciální exportní můstky, moduly pro výpočet prémií zaměstnanců, moduly evidence školení pracovníků apod.). Naši konzultanti mají cenné zkušenosti s analýzou, testováním a implementací takovýchto systémů a úprav.

Zkušenosti máme také s implementací velmi rozsáhlých systémů. Především s jejich organizačním a technickým zabezpečením.