Prémiový modul

Odměňování a řízení lidských zdrojů v praxi. Strategický systém pro dlouhodobou motivaci zaměstnanců.

Tento nadstavbový modul docházkového systému jsme vyvinuly na základě potřeb automatizace interních procesů našich zákazníků. Našimi zákazníky jsou především větší i menší průmyslové podniky, ale i zákazníci z jiných oborů – školství, hotelnictví apod.  Procesy ve firmách byly obvykle zpracovávány pomocí papírových formulářů či jinou formou, ale bez možnosti podpory jiných systémů/databází (odpracovaná doba, nepřítomnost, výkonost, přehled výkonů na zakázkách apod.).

Modul je vždy upravený na míru reálným potřebám jednotlivých zákazníků v souladu s vnitropodnikovým systémem sběru, vyhodnocení a zapracování dat vstupujících do motivačních složek zaměstnanců. Nejedná se tedy o žádné „krabicové“ řešení. V rámci implementace Vám vytvoříme analýzu budoucího řešení, včetně popisu zefektivnění procesů a budoucích úspor. Celý systém je pak servisován pomocí vzdálené správy, na základě které jsou detekovány případné nesrovnalosti, ale i prostřednictvím online aplikace HelpDesk – efektivní a rychlé řešení požadavků.

Jaké jsou přínosy modulu pro Vaši společnost a jak Vám usnadní práci?

  • Automatizace sběru, vyhodnocení, zpracování a distribuce dat definovaným uživatelům (vedoucí, mistři, zaměstnanci, mzdové oddělení atd.) v rámci vnitropodnikového systému.

-) Distribuce dat vstupujících do výpočtu a vyhodnocení motivační složky z jednoho místa pro všechny uživatele bez nutnosti dalších administrativních podpůrných prostředků.

-) Přizpůsobení zobrazení dat a vstupních formulářů jednotlivým rolím uživatelů.

  • Jednoduchá a přehledná správa motivačních složek z jednoho místa.
  • Minimalizace ručních zásahů a opakovaného (duplicitního) přepisování dat z jednoho místa do druhého díky propojení docházkových dat s ostatními systémy, ze kterých jsou získávána data pro výpočty motivačních složek.
  • Možnost individuální definice přístupu k zaměstnancům.

-) Každý oprávněný uživatel na základě jasně stanovené hierarchie vidí a zpracovává pouze ty složky nebo zaměstnance, ke kterým má přístup.

-) Propojení definice přístupů s docházkovým systémem – definice z jednoho místa.

  • Plná podpora a automatizace schvalovacích procesů.

-) Individuálně nastavitelné schvalovací workflow.

-) Možnost neomezeného počtu schvalovacích stupňů.

-) Přehledná a hromadná kontrola (s možností korekce) odpovědnými pracovníky.

-) Uzamykání a validace údajů na základě průběžného zpracování údajů ve schvalovacím procesu.

  • Průběžný a okamžitý přístup vedoucích i zaměstnanců k výsledkům hodnocení jejich zaměstnanců, včetně přístupu k historii podkladů z předchozích období.
  • Automatizované vyhodnocení docházkových dat, průběžné vyhodnocování motivační složky dle aktuálních údajů v docházce (ostatních systémech) s následným přenosem do docházkového systému.
  • Přehledný reporting – výstupy jsou připravovány na míru zákazníkovi, který sám definuje konečnou obsahovou i grafickou podobu reportu.
  • Komfortní, jednoduché a intuitivní uživatelské prostředí.