Workflow neboli správa požadavků

Workflow je nadstavbou modulu plánování docházky. Účelem je umožnit to, aby každá změna plánu musela projít schválením nadřízeného. Samozřejmě v praxi nebývá nutné, aby nadřízený schvaloval úplně vše, proto je možné parametrizací nastavit, které konkrétní typy plánovaných položek (u směn a kont i přímo konkrétní položky) musí projít schválením a které nikoliv.

Workflow díky svým možnostem zvyšuje produktivitu celého procesu, počínaje souhrnnými přehledy i zpracováním požadavků, přes možnosti otevírání a změn požadavků až po automatické e-mailové zprávy o změnách stavu směrem k vedoucím i samotným pracovníkům, jejichž docházka se plánuje.

 

work.png

 

Emailová notifikace

Po zažádání zaměstance se automaticky vygeneruje e-mail, který přijde vedoucímu pracovníkovi. Tento e-mail má pouze informační charakter, ke schválení dochází přímo v Docházce.

email.png